Algemene voorwaarden Bike By Mike

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bike By Mike (“wij”, “ons” of “onze”) en klanten die gebruikmaken van onze producten en diensten.

1.2 Door gebruik te maken van onze producten en diensten, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

  1. Bestellingen en betalingen

2.1 Bestellingen: U kunt producten plaatsen door middel van onze website, telefonisch of in onze fysieke winkel. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van onjuiste prijsinformatie, technische problemen of andere omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de bestelling.

2.2 Prijzen: De prijzen van onze producten worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

2.3 Betalingen: Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. Wij accepteren verschillende betaalmethoden, zoals contant, pinbetalingen en elektronische overboekingen. Eventuele kosten verbonden aan de betaalmethode zijn voor rekening van de klant.

  1. Levering en verzending

3.1 Leveringstermijn: Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. De geschatte leveringstermijn wordt echter uitsluitend ter indicatie verstrekt en kan variƫren afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en externe omstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.

3.2 Verzendkosten: Verzendkosten kunnen van toepassing zijn op bestellingen. De verzendkosten worden duidelijk vermeld op het moment van de bestelling. Eventuele invoerrechten, belastingen of douanekosten zijn voor rekening van de klant.

3.3 Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

  1. Retourneren en garantie

4.1 Retourbeleid: Indien u niet tevreden bent met een product, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen om het retourneren te regelen. Het product dient in ongebruikte en originele staat te zijn en in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. De kosten en risico’s van het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Garantie: Op onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Indien een product defect is binnen de garantieperiode, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen het defecte product repareren of vervangen, afhankelijk van de aard van het probleem en de beschikbaarheid van het product.

  1. Intellectuele eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten, diensten, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en inhoud op onze website blijven eigendom van Bike By Mike of de respectieve eigenaren.

5.2 Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige vorm van intellectuele eigendom van Bike By Mike te kopiƫren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of andere schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

6.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het betreffende product of de betreffende dienst.

  1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing of niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals natuurrampen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen of technische storingen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Bike By Mike Adres: Mozartstraat 53b E-mail: info@bikebymike.nl

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2023

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2023.

Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?